portál živéfirmy.cz

 

Spolehlivá firma

 

Kde nás najdete

Změna korespondenční adresy:
David Kresl
COMAC International s.r.o.
V Lukách 424
251 65 Ondřejov


COMAC International s.r.o.
U Demartinky 1/2561
CZ - 150 00 Praha 5

Tel.: +420 602 661 063
mail: info@comac-international.cz

 • Přehled konstrukčních variant
  Přehled konstrukčních variant

Dávkovací čerpadla PAX, 2 PAX

 

 • odolná proti kyselinám
 • rezistentní proti louhům
 • samomazná
 • kombinovatelná
 • kompatibilní s počítači

 

Další produkty

Dávkovací čerpadla PAX, 2 PAX

Rozsah výkonu:

0,6 až 16 400 1/h

Rozsah tlaku:

do 400 barů

Jednostupňová rotační čerpadla KRZ 1 H

Rozsah výkonu:

17 až 200 m3/h

Rozsah tlaku:

do 8 barů

Šroubová čerpadla 3 S 5, 3 S 7, 3 T 13 H

Rozsah výkonu:

8,0 až 125 m3/h

Rozsah tlaku:

do 16 barů

Motorová pístová čerpadla APME a W

Rozsah výkonu:

0,6 až 20 m3/h

Rozsah tlaku:

do 12 barů

Lodní ruční čerpadla SHP

Rozsah výkonu:

1,6 až 10 m3/h

Rozsah tlaku:

do 3 barů

Ruční plunžrová čerpadla HPP

Rozsah výkonu:

0,5 l/zdvih

Rozsah tlaku:

do 2 barů

 

Hospodářskě odvětví

Dávkovací funkce

Média

Chemický průmysl, průmysl základních surovin, výroba pracích a čisticích prostředku

kontinuální, diskontinuálni procesy

anorganické, organické roztoky, kyseliny, suspenze, taveniny

Úprava vody, čištěni odpadních vod

regulace hodnoty pH, postupy proporcionálního množství

fosforečnan trojsodný, kyselina solná, síran hlinitý, vápenné mléko, hydrazin, louh sodný

Průmysl umělých hmot, lakü, barev a gumárenský průmysl

dávkování šarží

změkčovače, výchozí látky a přísady pro umělé hmoty a barvy

Průmysl draselných soli

různé postupy

roztoky chloridu sodného a síranu hořečnatého

Výroba dřevního vlákna a papírenský průmysl

regulace hodnoty pH, řídicí procesy podle rychlosti pásového síta

klih, tvrdidla, kyselina sírová, voda

Textilní průmysl, výroba chemických vlákem

dávkování podle tlaku

louhy, kyseliny, kaprolaktam, emulze barviv, suspenze TiO2

Hutnictví, slévárenství

při zaváženi peci jakož i při mechanizaci přípravy formovací směsi a písku na jádra

topný olej a ostatní média

Cukrovary

regulace hodnoty pH

formalín, odpěňovaci olej, louh sodný, kyselina sírová a solná

Farmacie, potravinářský průmysl a výroba nápojů

stáčecí a plnicí postupy

tekuté tuky, kakaové máslo, kakaová hmota, sirup, roztoky cukru

Tukový průmysl

stáčecí a plnicí postupy, dávkování množství

rostlinný tuk, mléko, sodný louh, kyselina fosforečná, přídavky vitaminů, smetana, voda

Zemědělství

dávkovací postupy

sodný louh, organické a anorganické kyseliny a louhy

 

 

Válce čerpadla, písty

Válce jsou vybaveny horizontálně uspořádanými výtlakovými písty. Účel použití a podmínky nasazení určují jejich konstrukci (standardní provedení, prove­dení s hradicí komůrkou nebo membrá­nové provedení válce, včetně nebo bez signalizace lomu membrány) a volbu materiálu. Pro konstrukční součástky, které přicházejí do styku s médii, používáme obsáhlé materiálové varianty:

 • pro píst – Nirosta 1.4571, kysličníková keramika
 • pro válec čerpadla – 1.4571, PVC-H, tvrdý porcelán, sklo, teflon (PTFE), epoxidová pryskyřice

Na přání používáme i jiné speciální materiály.

 

Přestavení a indikace zdvihu

Čidlo délky zdvihu (HLG) realizuje indikaci délky zdvihu. Obsahuje digitální displej a snímač polohy s výstupem jednotkového signálu 4 – 20 mA. Lineární motory snižují mechanické vůle, a tím i chyby na minimum. Současně generuje HLG mezní hodnoty délky zdvihu. Tyto řídí stavěcí motory a zabraňují přejetí minimálních resp. maximálních hodnot.

 

Elektrické přestavení délky zdvihu přejímá třífázový motor ve spojení s redukčním převodem. Ve zvláštních případech lze použít pneumatických motorů. Pomocí pravotočivého nebo levotočivého pohybu je možné zvětšit nebo zmenšit délku zdvihu. Je možné nastavovat časy, které jsou uvedeny na vedlejší tabulce, a které jsou závislé na příslušném servomotoru. Parametry motorů závisí na případu využití a jsou značně variabilní. Pro všechny kompo­nenty jsou k dispozici i řešení v kon­strukčním protiexplozivním provedení.

 

 

Hnací ústrojí

Náš výrobní program dávkovacích čerpadel nabízí čtyři konstrukční řady jednoválcových resp. dvouválcových samomazných hnacích ústrojí. Každému jednoválcovému hnacímu ústrojí je priřa­zeno dvouválcové hnací ústrojí se shodnou jmenovitou silou pístu. Šnekový převod snižuje hnací otáčky motoru v poměru 14,5:1. Otáčky klikového hřídele činí 100 min-'.

Speciální stavitelné zařízení umož­ňuje regulaci objemového proudu pomocí zdvihu pístu. Toto je proveditelné na přání pro ruční obsluhu nebo v kombinaci s dodatečným elektrickým ovládáním. Čerpadlo se dá lineárně nastavit jak v klidové poloze, tak i během provozu.

Válce s ucpávkou v normálním provedení a v provedení s hradicí komůrkou jakož i bezucpávkové válce s vlnovcovým nebo membránovým provedením.

Jako přídavné zařízení je například možné vytápění a signalizace lomu membrány.

 

Nastavovací čas Ty (s)

Konstrukční řada

Otáčky servomotoru 1/min

1360

900

675

PAX 16, 2 PAX 16

40

60

80

PAX 32, 2 PAX 32

40

60

80

PAX 64, 2 PAX 64

80

120

160

PAX 100, 2 PAX 100

110

170

220

 

 

Válce čerpadla, písty

Válce jsou vybaveny horizontálně uspořádanými výtlakovými písty. Účel použití a podmínky nasazení určují jejich konstrukci (standardní provedení, prove­dení s hradicí komůrkou nebo membrá­nové provedení válce, včetně nebo bez signalizace lomu membrány) a volbu materiálu. Pro konstrukční součástky, které přicházejí do styku s médii, použí­váme obsáhlé materiálové varianty:

 • pro píst – Nirosta 1.4571, kysličníková keramika
 • pro válec čerpadla – 1.4571, PVC-H, tvrdý porcelán, sklo, teflon (PTFE), epoxidová pryskyřice

Na přání používáme i jiné speciální materiály.

 

 

Druh pohonu

 

Při pohonu s konstantními otáčkami používáme trojfázových resp. pneumatických motorů. Jsou u jednovál­cových a dvouválcových hnacích ústrojích upevněny shora přírubou. Tento způsob pohonu je vhodný pro maxi­málně tři nad sebou uložená dvojčitá dávkovací čerpadla. Dávkovací stroje s větším počtem hnacích ústrojí se montují na kuželové soukolí. Hnací motor je zde instalován za soukolím. Soukolí a motor mají společný základní rám.

 

Pohon s variabilními otáčkami je nekomplikovaně plynule regulovatelný pomocí měniče kmitočtu. K tomu účelu jsou k dispozici výkonné a k jednotlivým podmínkám konkrétné upravené přístroje. Další možnost regulace otáček je dána pohonem dávkovacího čerpadla pomocí stejnosměrného motoru. Není-li k dispozici žádný stejnosměrný motor, je možné přestavení otáček plynule regulovatelným kuželovým soukolím a řetězovým převodem. Takovýto převod je uspořádán mezi motorem a čerpadlem. Nastavení se provádí ručně, u zvláštního provedení i elektricky.

Na přání našich zákazníků přihléd­neme rádi i k jiným způsobům pohonů.

 

 

Ucpávky

Provedení ucpávky závisí od čerpa­ného média, jeho tlaku a teploty jakož i případných specifických požadavků na zařízení.

Membránové válce poskytují napro­stou těsnost čerpaného média. Jejich vinovcová membrána z PTFE zaručuje tím co nejlepší ochranu životního pro­středí. Obdobně se hodnotí i vlnovcové válce, jejichž těsnost zaručuje vlnovec z PTFE.

U ostatních válců čerpadel přejímají bezpečné utěsnění ucpávky bezosinková měkká těsnění nebo chlopňové kroužky.

 

 

Příslušenství

Při zvláštních podmínkách nasazení můžeme používat u veškerých dávko­vacích čerpadel přídržných ventilů tlaku. Dosahují konstantní čerpací tlak jak při zvýšeném přítokovém tlaku tak i při čerpání do vakua. Přídržné tlakové ventily zhotovujeme v závislosti od média z ušlechtilé oceli nebo tvrdého PVC.

Dalším standardním příslušenstvím jsou bezpečnostní ventily, nádrže, statické mísiče, armatury, míchačky, filtry, pulsační tlumiče.

Vzhledem k příslušenství přihlédneme rádi k mimořádným požadavkům našich zákazníků.

 

 

Automatizační systém AUTODOP - ukázka špičkové techniky

Účinné použití dávkovacích čerpadel je často možné pouze pomocí automa­tického řízení. Pro tyto případy použití je k dispozici náš systém AUTODOP Jeho speciálními složkami jsou senzory, vyhodnocovací zařízení a ovládací jednotky, specielně přizpůsobené podmínkám našich dávkovacích čerpadel.

Pro délku zdvihu a počet zdvihu jsou k dispozici čidla délky zdvihu (HLG) a vysílače impulsů jako speciální senzory. Vybrané a přezkoušené senzory kontrolují tlak, teplotu a objemový proud.

U vyhodnocovacích zařízení je možná volba mezi regulátorem délky zdvihu (HLR), řízením dávkovacího čer­padla (DPS) a průmyslovým osobním počítačem. U HLR se jedná o diskrétní regulátor, vyvinutý speciálně pro naše dávkovací čerpadla. Je projektován pro jedno- až čtyřsložkové stroje. DPS je založeno na programovatelném vnitřním řízení. Řeší úkoly sestavení receptů, desetisložkového regulátoru délky zdvihu a řízení časového plánu.

Náročnější úkoly, jako je automa­tická diagnóza, protokolování a zobrazen přejímá průmyslový osobní počítač.

Jako ovládací jednotky používáme konvenčních stykačových spojů a měničů kmitočtu v kombinaci s různými elektromotory. Pro specielní případy jsou k dispozici i pneumatické motory.

Naši zkušení inženýři jsou svými vědomostmi a schopnostmi připraveni na to, aby respektovali Vaše specielní přání. Nalezení optimálních řešení charakterizuje jejich pověst na tomto strojírenském trhu.

 

 

(mm)

a1

a2

e1

e2

l

lmax

b

h1

h2

d

hmotnost (kg)

s motorem bez válce

PAX      16

225

155

195

125

500

730

360

510

120

11,5

60

PAX 32

225

155

195

125

461

733

360

510

120

11,5

60

PAX 64

300

235

270

200

674

1002

490

708

155

13

120

PAX 100

500

370

460

320

1055

1513

807

1020

250

18

460

 

(mm)

a1

a2

e1

e2

l

b

h1

h2

h3

h4

d

lmax

hmotnost (kg)

s motorem bez válce

2 PAX      16

320

320

210

210

798

360

822

465

355

245

18

1260

120

2 PAX 32

320

320

210

210

720

360

868

465

355

245

18

1266

140

2 PAX 64

320

320

210

160

1043

490

1085

525

385

245

18

1753

420

2 PAX 100

660

560

560

460

1760

807

1525

775

555

332

26

2676

900

Membránový válec čerpadla z PVC PAX 16-10 MA, PAX 32-10 MA

Membránový válec čerpadla z PVC PAX 16-10 MA, PAX 32-10 MA

Jednočinný válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 s hradicí komůrkou vyhřívatelný PAX 32-56 PAX 64-56

Jednočinný válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 s hradicí komůrkou vyhřívatelný PAX 32-56 PAX 64-56

Membránový válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 s dvojitou membránou a jištěním proti lomu membrány PAX 64-80 M 2 S

Membránový válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 s dvojitou membránou a jištěním proti lomu membrány PAX 64-80 M 2 S

Dvojčinný válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 PAX 100-2x100

Dvojčinný válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 PAX 100-2x100

Válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 nebo PVC. Standardní provedení PAX 32-36

Válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 nebo PVC. Standardní provedení PAX 32-36

Vlnovcový válec čerpadla ze skla a PTFE PAX 16-38, PAX 32-38

Vlnovcový válec čerpadla ze skla a PTFE PAX 16-38, PAX 32-38